Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и файловете към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и файловете към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Във версията от 20.01.2020г. на EJ ARFA – “Персонал и ТРЗ” са достъпни за ползване новите обработки на данните за годишните доходи от трудови правоотношения и бланките на справките по чл. 45, ал. 1 (Вижте тук) и чл. 73, ал. 6 (Вижте тук) от ЗДДФЛ, произтичащи от изисквания на чл. 73 от ЗДДФЛ.

 

Полезни документи предоставени от НАП – Вижте тук

Сподели