EJ “ARFA – Персонал и ТРЗ” е готов за работа в 2020 година

EJ “ARFA – Персонал и ТРЗ” е готов за работа в 2020 година

В новата версия на модул EJ “ARFA – Персонал и ТРЗ” (от 30.12.2019г.) са въведени новите прагове за икономическите дейности, новите проценти за ТЗПД и всички нови параметри за работа, произтичащи от закона за бюджена на ДОО за 2020г.

Във версиите на модула след 06.01.2020г. ще могат да се ползват новите бланки по чл. 45 от ЗДДФЛ и да се формират справките и файловете за НАП във връзка с чл. 73 от ЗДДФЛ.

Сподели