EN Нова функционалност на модулът “Заплати и човешки ресурси – ФОИ”