EN Нова функционалност на модулът “Заплати и човешки ресурси – ФОИ”

EN Нова функционалност на модулът “Заплати и човешки ресурси – ФОИ”

Модулът “Заплати и човешки ресурси – ФОИ” (ARFA) на интегрираната програмна система ФОИ предлага вече нова функционалност за изчисляване на сумарно работно време и сменни графици.

Share