Как се копира документ ?

Документът, който ще бъде копиран в разглеждания пример . Той е въведен в месец януари 2018 г., в папка “Доставчици от страната”, с № 0000025788 и дата 31.01.2018 г.

Избира се месеца, в който ще бъде копиран документа. Месецът, в който ще се извърши копирането може да е различен от този, в който е въведен документа. В примера избраният месец е февруари, 2018 г., а документът е въведен в януари, 2018 година.

Избира се папката, в която ще се копира документа.
Избраната папка е “Доставчици от страната”.

Активира се бутона за “нов документ”

И след него се активира бутона за “копиране на документи”

При активирането на бутона за копиране на документи на екрана се отваря нов панел, който съдържа в горната си част редица функционални бутони – От бутоните следва да се избере “копиране на документ”.

След това се избират месеца и годината, в които е въведен документа, който ще бъде копиран.

Активира се бутона “показване на документите”

В панела се зарежда списък с всички въведени документи от избрания период – С мишката трябва да се маркира в списъка документът, който ще бъде копиран.

В случай, когато е необходимо да се копират само контировките и аналитичностите на маркирания документ, трябва да се активира  бутона “Копиране само на контировките и аналитичностите от избрания документ”

В случай, когато е необходимо да се копира целия документ, трябва да се активира  бутона “Пълно копиране на избрания документ”

Сподели