Как се проверяват грешките при формиране на дневници по ДДС ?

След натискане на бутона “Error” , на екрана се визуализира текстови документ с подробна информация за грешките в документите .

За да се коригират грешките е необходимо да изберем “Работа с документи” >>> “Въвеждане на документи” и да редактираме всеки един документ в който има грешка, в нашия случай трябва да въведем № на документа и предмет на доставката. След това можем да формираме дневниците по ДДС отново,  “Справки и отчети” >>> ” ДДС – обработки и справки” >>> “”Формиране на дневниците по ДДС”

Сподели