Може ли данните за регистрираните по зддс контрагенти да се попълват автоматично?

Така ще си спестите въвеждането на името на контрагента, неговата държава, ДДС номер и адрес. Тази функция работи на базата на услугата за проверка на валидността на ДДС номера, предоставяна от Европейската комисия. Ето защо е необходимо контрагентът да е регистриран по ЗДДС и да имате работеща Интернет връзка.

 

Първо. Отворете прозореца за въвеждане на документи, изберете папката „Клиенти (1)“ и кликнете два пъти с мишката в полето „БУЛСТАТ/ЕИК“.

Второ. Въведете номера по БУЛСТАТ на клиента, за когото е предназначена фактурата и натиснете „Enter“.

Трето. Натиснете „Enter“ още веднъж за да запишете новия клиент в номенклатурата на клиентите. При това ще се появи бутонът „авто попълване“ в горния ляв ъгъл на прозореца.

Четвърто. Кликнете с мишката върху бутона „авто попълване“. Това довежда до попълване на останалите полета с данните, получени от Интернет.  При необходимост допълнете полетата, за които няма данни и затворете прозореца. С това новият клиент е добавен към номенклатурата на клиентите и можете да продължите с въвеждането на останалите данни за фактурата.

Сподели