Програмата за счетоводство следи ли за дублиране на вече въведен документ в дневниците за ДДС и сигнализира ли, ако се опитаме повторно да въведем такъв документ?

Да. В модулите за счетоводство EJ „COTA – Счетоводство“ и за складово стопанство EJ „BONA – Склад“ има вграден програмен апарат за контрол и сигнализиране за дублиране на вече въведен документ, както за документи за дневниците по ДДС, така и в момента на отразяването им като фактури за доставки и/или продажби. Практически не се позволява въвеждането на документ (за продажба) с вече въведен номер. Системата контролира и номерата на документите за доставка, като в този случай се контролира номера на документа да не се повтаря във фактурите, отразени в системата от един доставчик.

Сподели