Проверка на грешки при формиране на дневници по ДДС

Избираме “Справки и отчети” >>> ” ДДС – обработки и справки” >>> “”Формиране на дневниците по ДДС”, както е показано на Фиг. 1

Фиг. 1 Формиране на дневници по ДДС

Възможно е операцията по фирмиране на дневник по ДДС да не приключи успешно. В този случай на екрана се извежда съобщение за грешка в данните, Фиг. 2

Фиг. 2 Грешка в данните на формираните дневници

В такъв случай трябва да натиснете бутона “Error”, както е показано на Фиг. 3

 

Фиг. 3 Проверка на грешките в дневници по ДДС

След натискане на бутона “Error” от Фиг. 3, на екрана се визуализира текстови документ с подробна информация за грешките в документите, както е показано на Фиг.4

Фиг. 4 Документи за редактиране в дневниците по ДДС

За да се коригират грешките е необходимо да изберем “Работа с документи” >>> “Въвеждане на документи” и да редактираме всеки един документ в който има грешка, в нашия случай трябва да въведем № на документа и предмет на доставката. След това можем да формираме дневниците по ДДС отново,  “Справки и отчети” >>> ” ДДС – обработки и справки” >>> “”Формиране на дневниците по ДДС”, както е показано на Фиг. 1

Сподели