Възможно ли е в програмата за счетоводство да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент (фирма)?

В модула за счетоводство EJ COTA има възможност да се дефинира индивидуален сметкоплан за новодобавен клиент. За всяка фирма, която се добавя и обработва, може да се дефинира и изгради индивидуален сметкоплан. Изграждането на сметкоплана може да се извърши по три различни начина, в зависимост от предпочитанието на потребителя:

  • Чрез автоматично зареждане на готов базов сметкоплан, наличен в системата. След зареждането, потребителят може да модифицира и доразвива структурата му с предоставения от програмата инструментариум за добавяне, вмъкване, преместване, промяна на име на сметки и др.
  • Чрез ръчно изграждане на целия сметкоплан на фирмата, съгласно изискванията на потребителя за неговата структурата.
  • Чрез копиране на готов сметкоплан от друга фирма, която вече е била обработена от потребителя в програмата.

Сподели