Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Как се прави кредитно известие за коригиране на продажба в EJ BONA – Склад?

Когато говорим за кредитно известие при продажба, говорим за ситуацията, в която по издадена фактура за продажба, с нов документ – кредитно известие, се коригират количествата на стоки и/или стойност, като част от тях се връщат обратно в склада.

Как се прави импорт на документи за доставка в модул BONA -складово стопанство на EJ System?

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.