Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Как се прави кредитно известие за коригиране на продажба в EJ BONA – Склад?

Когато говорим за кредитно известие при продажба, говорим за ситуацията, в която по издадена фактура за продажба, с нов документ – кредитно известие, се коригират количествата на стоки и/или стойност, като част от тях се връщат обратно в склада.

Как се прави импорт на документи за доставка в модул BONA – складово стопанство на EJ System?

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System може да се извършва само от Администратора. Потребителите нямат достъп до панела за създаване на нова фирма без значение от техните назначени права! След като сте влезли с администраторската парола в EJ System, е необходимо да изберете бутона “Данни и настройки на фирмите”намиращ се в долната лява част на екрана.