Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Какви са настройките за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез ej system?

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма) – разширена версия

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма)

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System може да се извършва само от Администратора. Потребителите нямат достъп до панела за създаване на нова фирма без значение от техните назначени права! След като сте влезли с администраторската парола в EJ System, е необходимо да изберете бутона “Данни и настройки на фирмите”намиращ се в долната лява част на екрана.

Попълване на номенклатура с елемент чрез използване на CVS файл (импорт на данни от други системи)

Програмите на EJ SYSTEM позволяват автоматично попълване на номенклатура с елементи чрез изпилзване на CSV файл (импорт на данни).