Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Какви са настройките за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез ej system?

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма) – разширена версия

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.

Започване на нов период в EJ System (създаване на нова година за фирма)

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.