Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица

Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица

В модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ справката и генерирания файл по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ обхваща плащания по извънтрудови правоотношения, касаещи възнаграждения по граждански договори, получаване на доходи от наем/рента и получаване на доходи от авторско право.

Алгоритъмът, чрез който се формират справка и файла за НАП по чл. 73, ал. 1 представяме в 6 стъпки: ВИЖ ТУК

Сподели