СУПТО-ТЕСТОВА ВЕРСИЯ

СУПТО-ТЕСТОВА ВЕРСИЯ

На сайта на дружеството има качена тестовата версия на „EJ BONAs – СУПТО“. Може да я изтеглите от WWW.EJSYSTEM.BG -> Продукти -> Софтуер за управление на продажби -> Инсталация

Може да се възползвате от този програмен продукт, ако:

  1. в търговският Ви обект използвате софтуер отговарящ на определението за „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ – СУПТО е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект

и

  1. имате задължение да издавате фискален бон, защото приемате плащания в брой за извършени продажби на стоки или услуги, за заплащането на които вашите клиенти са използвали – пари в брой, чек, ваучер, банкова дебитна или кредитна карта. Това се отнася и при продажби на стоки или услуги, при които стоките се изпращат по куриер с наложен платеж.

Сподели