Удължен е срока за деклариране в НАП на електронните магазини до 29.06.2019 година!

Удължен е срока за деклариране в НАП на електронните магазини до 29.06.2019 година!

https://nap.bg/news?id=3914

Сподели