В EJ ARFA – Персонал и ТРЗ са добавени новите осигурителни прагове за икономически дейности ресторантьорство и хотелиерство

В EJ ARFA – Персонал и ТРЗ са добавени новите осигурителни прагове за икономически дейности ресторантьорство и хотелиерство

На 19.07.2020 – е публикувана нова версия на модул EJ ARFA Персонал и ТРЗ, в която са добавени новите минимални размери на месечните осигурителни доходи по квалификационни групи професии, определени за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, на основание параграф 7 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС, които влизат в сила от 01 юли 2020 г. и се прилагат за месеците до края на годината.

За да заредите новите осигурителни прагове на фирмите, които имат посочените икономически дейности (с кодове 55* и 56*) е необходимо да преизберете икономическата им дейност от:

Данни и настройки → Данни и настройки за фирмата → НКИД, видове персонал → Код на основната икономическа дейност.

Сподели