За нас

EJ Systems е комплекс от програмни продукти от ново поколение, предназначени да автоматизират и информационно да осигурят работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Програмните системи могат да се използват ефективно и рентабилно, както в малки, така и в големи фирми и административни структури. В тях уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности.

“Приложни Информационни Системи” ООД непрекъсното развива приложният софтуер, като иновативно разширява и обогатява възможностите му на база световните тенденции за развитие в сферата на IT и добрите икономически и управленски практики.

Екипът на фирмата е съставен, както от добри информатици с дългогодишен практичен опит, така и от млади колеги с иновативно мислене и визия в сферата на програмирането, софтуерния дизайн и информатиката. Съществена част от екипа на фирмата са водещи консултанти в областта на бизнес структурирането и счетоводната отчетност и контрол.