За нас

EJ Systems са програмени продукти от ново поколение, предназначени да автоматизират и информационно да осигурят работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Програмните систмеите могат да се използват ефективно и рентабилно, както в малки, така и в големи фирми и счетоводни кантори. В тях уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности.

Приложни Информационни Системи развива софтуерът, изграждащ се повече от 25 години, като иновативно разширява и обогатява възможностите му основавайки се на световните тенденции в сферата на IT и добрите икономически и управленски практики.

Екипът на фирмата е съставен, както от добри информатици с дългогодишен опит, така и от млади колеги с иновативно мислене и визия в сферата на програмирането, софтуерния дизайн и информатиката. Част от фирмата са и водещи консултанти в областта на бизнес структурирането и счетоводната дейност.