Новини

Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ
Публикувани са видео и кратка инструкция за преминаване към 2021 г. в EJ Systems
В EJ ARFA – Персонал и ТРЗ са добавени новите осигурителни прагове за икономически дейности ресторантьорство и хотелиерство
EJ BAZA – online управление и контрол на бизнеса
EJ System – online управление на фирмата и работа в офиса от отдалечено работно място
Фирма Приложни информационни системи е одобрен доставчик на ИКТ услуги
Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица
Достъпен за подаване е файлът за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДФФЛ
Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и файловете към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Започването на нов период в EJ System (приключване на годината)
EJ “ARFA – Персонал и ТРЗ” е готов за работа в 2020 година
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект “EJ BONA-SUPTO” ver. 1.11 вече е регистриран в НАП!