Новини

Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Започването на нов период в EJ System (приключване на годината)
EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ е готов за работа в 2020 година
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект „EJ BONA-SUPTO“ ver. 1.11 вече е регистриран в НАП!
СУПТО – Продължен е срока!
Нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения
Към 01.03.2019 година сменихме касовия апарат с нов – отговарящ на изискванията на наредба Н-18/13.12.2006 година на МФ. Може ли сега да въведем СУПТО и да го свържем с този на ЕКАФП?
Удължен е срока за деклариране в НАП на електронните магазини до 29.06.2019 година!
Какви задължения имаме при проверка от НАП в търговския обект?
В какви срокове трябва да пазим информацията?
Кога имаме задължение за издаване на фискален бон?
Какви срокове трябва да спазим за СУПТО?