EJ TOL Calculator

ТОЛ Калкулатор

Системата е предназначена да съхранява данни за фирмени превозни средства и да изчислява дължитемите ТОЛ такси на база изминати километри по различните типове пътища.

Инструкции за работа

  1. Свалете архивирания файл от линка -> Свалете ТОЛ калкулатор
  2. Разархивирайте го в избрана от Вас папка.
  3. Стартирайте приложението Tol_Calc.exe

Забележка: Преди започване и след приключване на въвеждане на данни в конкретните полета се натиска клавиша Enter

Софтуера е разработен и е собственост на Приложни Информационни Системи ООД.