Специално предложение!

Във връзка с настъпилата извънредна ситуация в държавата всички потребители, закупили лицензи на единния програмен комплекс EJ System Standard и/или индивидуални модули на комплекси ще могат могат да закупят допълнителен лиценз за ползване „от вкъщи” на съответните закупени вече продукти с отстъпка от 50% от цената. Независимо от броя на работните местта за работа „от вкъщи” модела на  лиценза няма да се променя и остава такъв какъвто е бил първоначалния. Безплатната гаранционна  поддръжка на такива новозакупени продукти се удължава до края на 2020 год.

виж повече

Промоция!

За прериода 01.04.2020 – 31.05.2020 г.  фирма „Приложни информационни системи” обявява промоционални цени за своите продукти от серията EJ System както следва:

  1. Във връзка с настъпилата извънредна ситуация в държавата всички потребители, закупили лицензи на единния програмен комплекс EJ System Standard и/или индивидуални модули на комплекси ще могат могат да закупят допълнителен лиценз за ползване „от вкъщи” на съответните закупени вече продукти с отстъпка от 50% от цената. Независимо от броя на работните местта за работа „от вкъщи” модела на  лиценза няма да се променя и остава такъв какъвто е бил първоначалния. Безплатната гаранционна  поддръжка на такива новозакупени продукти се удължава до края на 2020 год.    виж повече
  2. За периода на промоцията се намалява цената за закупуване на лиценз на EJ System Standard с 15 %, за всички модели на комплекса.
  3. За периода на промоцията се намалява цената за закупуване на лиценз на програмни модули от EJ System Standard с 10 %, за всички модели на модулите.

Актуални новини

Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ
Публикувани са видео и кратка инструкция за преминаване към 2021 г. в EJ Systems
В EJ ARFA – Персонал и ТРЗ са добавени новите осигурителни прагове за икономически дейности ресторантьорство и хотелиерство
EJ BAZA – online управление и контрол на бизнеса
EJ System – online управление на фирмата и работа в офиса от отдалечено работно място
Фирма Приложни информационни системи е одобрен доставчик на ИКТ услуги
Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица
Достъпен за подаване е файлът за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДФФЛ
Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и файловете към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Започването на нов период в EJ System (приключване на годината)
EJ “ARFA – Персонал и ТРЗ” е готов за работа в 2020 година
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект “EJ BONA-SUPTO” ver. 1.11 вече е регистриран в НАП!

Клиенти

Контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Офис гр. София

Адрес:
гр. София, ул. “Ген. Кирил Ботев” № 3, бл. 3 ап. 3

Телефони за поддръжка:

EJ ARFA, EJ COTA, оферти и договори:

+359 878 890 709


EJ BONA, EJ FIXA, EJ FINA, EJ COTA и системна поддръжка:

 +359 885 162 917

Email:
office@prilsys.bg