Промоция!

 

Прочети повече

Разсрочено плащане без оскъпяване !

При закупуване на продукт или продукти на стойност над 600 евро и сключване на договор за поддръжка за 24 месеца – 4 равни вноски включващи цената на продуктата и поддръжката за 24 месеца, без оскъпяване.

При закупуване на продукт или продукти на стойност над 600 евро и сключване на договор за поддръжка за 36 месеца – 6 равни вноски включващи цената на продуктата и поддръжката за 36 месеца – ползвате отстъпка от 5 %.

Прочети повече

Актуални новини

EJ System – online управление на фирмата и работа в офиса от отдалечено работно място
Фирма Приложни информационни системи е одобрен доставчик на ИКТ услуги
Формиране на справка и файл за НАП по чл. 73, ал. 1 от платците на доходи на физическите лица
Достъпен за подаване е файлът за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДФФЛ
Достъпни за ползване са новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и файловете към НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Започването на нов период в EJ System (приключване на годината)
EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ е готов за работа в 2020 година
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект „EJ BONA-SUPTO“ ver. 1.11 вече е регистриран в НАП!
СУПТО – Продължен е срока!
Нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения
Към 01.03.2019 година сменихме касовия апарат с нов – отговарящ на изискванията на наредба Н-18/13.12.2006 година на МФ. Може ли сега да въведем СУПТО и да го свържем с този на ЕКАФП?
Удължен е срока за деклариране в НАП на електронните магазини до 29.06.2019 година!

Клиенти

Контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Офис гр. София

Адрес:
гр. София, ул. “Ген. Кирил Ботев” № 3, бл. 3 ап. 3

Телефони за поддръжка:

EJ ARFA, EJ COTA, оферти и договори:

+359 878 890 709


EJ BONA, EJ FIXA, EJ FINA, EJ COTA и системна поддръжка:

 +359 885 162 917

Email:
office@prilsys.bg