Актуални новини

Нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ от 02.10.2023 година
Подобрен импорт на банкови извлечения
Добавена е нова функционалност в EJ ARFA – Персонал и ТРЗ за автоматизирано преизчисление на заплатите, осигуровките и данъка, при промяна на основното възнаграждение за минали месеци
Обновена документация за модул “ARFA” – персонал и ТРЗ
Програма за безплатно фактуриране
Обновена визия и функционалности в управляващия модул на EJ SYSTEM
Въвеждане на необлагаемите доходи, изплатени на физически лица, по кодове от 104 до 109 на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ
Публикувани са видео и кратка инструкция за преминаване към 2021 г. в EJ Systems
В EJ ARFA – Персонал и ТРЗ са добавени новите осигурителни прагове за икономически дейности ресторантьорство и хотелиерство
EJ BAZA – online управление и контрол на бизнеса
EJ System – online управление на фирмата и работа в офиса от отдалечено работно място

Клиенти

Контакти

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Офис гр. София

Адрес:
гр. София, ул. “Ген. Кирил Ботев” № 3, бл. 3 ап. 3

Телефони за поддръжка:

EJ ARFA, EJ COTA, оферти и договори:

+359 878 890 709


EJ BONA, EJ FIXA, EJ FINA, EJ COTA и системна поддръжка:

 +359 885 162 917

Email:
office@prilsys.bg