EJ Peak

EJ Peek

Програмата е предназначена за ползване от клиенти на EJ System. С нея се визуализират криптирани електронни документи, формирани от модулите на единния програмен комплекс.

Инструкция за работа

  1. Свалете файла от посочения линк -> Сваляне на софтуер за отдалечена поддръжка 

2. След свалянето,  разархивирайте файла в избрана от Вас папка.

3. След разархивирането стартирайте файла с име EJpeek.exe

Софтуера е разработен и е собственост на Приложни Информационни Системи ООД.