Декларации за местни данъци и такси в модул FIXA – Активи и инвентар

Декларации за местни данъци и такси в модул FIXA – Активи и инвентар

Фирма Приложни Информационни системи ООД , разработи функционалност за попълване, съхранение и следене на декларации необходими за общините във връзка с местни данъци и такси. В новата версия на модул FIXA имате възможност да попълвате декларация по чл. 14 от ЗМДТ, декларация по чл. 23 от ЗМДТ, декларация по чл. 27 от ЗМДТ, декларация за отписване на недвижим имот и молба за данъчна оценка.

Това позволява фирмата да създаде пълно досие на своя недвижим имот и да следи декларираните данни за него.

Сподели