Кога имаме задължение за издаване на фискален бон?

Кога имаме задължение за издаване на фискален бон?

Във връзка с получените от Вас суми, за извършени продажби на стоки или услуги, за заплащането на които вашите клиенти са използвали – пари в брой, чек, ваучер, банкова дебитна или кредитна карта сте длъжни да издадете фискален/системен бон от регистрирано в НАП фискално устройство – ЕКАФП, Фискален принтер, ЕСФП, ИАСУТД.

Горецитираното се отнася и при продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин,  при които стоките се изпращат по куриер с наложен платеж.

Не се изисква издаването на фискален бон когато: плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Следва да правите разлика между наложен платеж/фискален бон/ и пощенски паричен превод/без фискален бон/.

Сподели