Консултант на търговски обект

  1. Превантивен контрол на отчетността в търговския Ви обект – касов апарат, касова книга и други документи необходими при проверка на търговския обект от НАП/Фискален контрол/, съобразен с изискванията на НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  2. Преглед на протоколи съставени от НАП при проверка в търговския Ви обект и/или документи подготвени за представяне в тази връзка;
  3. Преценяване на възможността за обжалване на АУАН и НП;
  4. Организация на работата в търговския Ви обект – магазин, склад и др.;
  5. Софтуерно осигуряване за нормалното функциониране на обекта, съобразено с данъчното законодателство. При необходимост избор на модел фискално устройство отговарящо на потребностите Ви;
  6. Ако сте ни клиент и имате закупен софтуер EJ BONA/S/ – Обучение на персонала за работа с „BONA – Склад“ и “BONA – СУПТО;
  7. Инвентаризация на стоки/активи и установяване на липси/излишъци;
  8. Оценка на риска;

Цена на услугата:

  • по точки от 1 до 6 – цената е 100.00 лева на започнат час;
  • по точки 7 и 8 – по договаряне;

Забележка: За обекти извън гр. София се поемат разходите;