Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ

Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ

Налична е нова версия на модул EJ ARFA – Персонал и ТРЗ, в която са заложени новите законодателни и функционални изисквания на НАП в сила от 01 януари 2021 година.

Сподели