Нови формати за декларации образец 1 и образец 6 в „EJ ARFA – Персонал и ТРЗ“

Нови формати за декларации образец 1 и образец 6 в „EJ ARFA – Персонал и ТРЗ“

От 02.02.2019 г. във връзка с новите формати за Декларации образец 1 и образец 6 в модул EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ са направени необходимите изменения и допълнения,  съгласно внесените на 31.01.2019 промени от НАП.

Сподели