Програмният комплекс EJ Extended е софтуерен продукт от ново поколение. Предназначен е да автоматизира информационното обслужване на структури с централизирано управление, които имат децентрализирано разположени обекти за изпълнение на дейността. Обектите може да са разположени в различни географски точки и да притежават относително независим статут на работа.

В EJ Extended уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на комплекса са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули и защита на данните от неоторизиран достъп.