СУПТО – Продължен е срока!

СУПТО – Продължен е срока!

С публикуваните изменения в ДВ/брой 75 от дата 24.9.2019 г. срока за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/13.12.2006 година на МФ, за фирмите ползващи едновременно СУПТО и ФУ, е продължен до 31.01.2020 година.

Срокът за подаване на Приложение № 32 от ползвателите на такъв софтуер е продължен до 31.03.2020 година.

Връзка към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=141405&fbclid=IwAR1z7GnTR4Q6H8o1NJSIpIpjOArtQ1QxS3sCuzptXlEHodj9qzGHUEAT9lQ

Сподели