В какви срокове трябва да пазим информацията?

В какви срокове трябва да пазим информацията?

Лицата са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера(текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК/който е 5 години/, независимо от нейното местонахождение.

Сподели