Достъпен за подаване е файлът за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДФФЛ

Достъпен за подаване е файлът за НАП по чл. 73, ал. 6 от ЗДФФЛ

В новата версия на EJ ARFA, могат да се формират новите справки и файлове за НАП по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ, касаещи информация за доходите по трудови правоотношения.

Вижте тук

 

Сподели