Можем ли да добавяме подсметки към инициализирана сметка в сметкоплана?

Внимание ! Към инициализирана сметка е невъзможно да се добавят подсметки! Инициализирана сметка не може да се изтрие от сметкоплана! Позволява се единствено нейното преместване или промяна на име и номер.

 

Първо. С помощта на бутона “поправка” може да се смени номера и името на инициализираната вече сметка, като в разглеждания пример името се променя от “401 Доставчици” на “4011 Доставчици от страната”

Второ. Чрез бутона “вмъкване” трябва да се вмъкне над подсметка “4011 Доставчици от страната” нова сметка “401 Доставчици”

Трето. Към новата сметка “401 Доставчици” с помощта на бутона “добавяне” се създава нова подсметка “4012 Доставчици от ЕС”

Четвърто. Сега остава да се премести сметка “4011 Доставчици от страната” в структурата на сметкоплана, така че и тя да стане подсметка на сметка “401 Доставчици”. За целта трябва да се кликне с десен бутон на мишката върху името на сметка “4011 Доставчици от страната” в сметкоплана. На екрана се показва малък панел с функции, в който панел трябва да се постави отметка с ляв бутон на мишката срещу функцията “Преместването позволено”

Важно : Трябва да се кликне с ляв бутон на мишката върху името на сметка “4011 Доставчици от страната” и без да се отпуска бутона да се приплъзне в структурата до желаното място . На екрана се появява панел за потвърждение на преместването, като с бутона “Да” се потвърждава, а с бутона “Не” респективно се отказва.

Сподели