Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System

Създаване на нова фирма в програмния комплекс EJ System може да се извършва само от Администратора. Потребителите нямат достъп до панела за създаване на нова фирма без значение от техните назначени права! След като сте влезли с администраторската парола в EJ System, е необходимо да изберете бутона “Данни и настройки на фирмите”намиращ се в долната лява част на екрана.

След като сте избрали “Данни за фирмите” пред Вас се отваря нов прозорец, в който имате възможност да въведете името на новата фирма. Избирате реда на който ще създадете фирма и с двоен клик от мишката го отключвате, за да може да впишете името на фирмата. Писането в реда е позволено, когато точката в долния ляв ъгъл е с червен цвят.

След като сте вписали името на новата фирма следва да се въведат фирмените данни, това става двоен клик върху бутона “Данни и параметри”.
След като сте избрали бутона “Данни и параметри на фирмата” пред Вас се отваря нов прозорец в който се вписват данните на фирмата.
Важно!

Ако работите в група и/или данните Ви се съхраняват на сървър и/или са общи с Ваши колеги, то е необходимо в полето “Параметри” да сложите отметка за потвърждение на “Всички оператори работят в една област!” Tова означава, че ако работите с Ваш колега/и Вие ще може да виждате документите, които той е качил/създал, те ще са синхронизирани.

Ако тази отметка НЕ бъде поставена, дори и да работите в една и съща фирма, Вие няма да виждате документите които той е качил/създал. Това може да доведе до грешки с отчети и декларации.

Сподели