ARFA - ТРЗ и личен състав

Как се променя/ заличава банкова сметка по вече подаден болничен лист ?

Подали сте болничен лист с вписана банкова сметка, за която служителя Ви известява, че вече не е активна.За да промените вече подадените данни към НОИ е необходимо да:Влезете в отсъствието и изберете от падащото меню “лицето декларира банкова сметка”, въведете новата банкова сметка.След това за “код на операцията” изберете “корекция”За “Партида на изпратения в НОИ документ” изберете с двоен клик от мишката номера и потвърдете корекцията на партидата.

Как се изпращат електронни /криптирани/ документи през програмата ?

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”

Трябва да въведете e-mail на получателя. Първо изберете “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала” >>> Служителя

Какъв е броя на дните полагаем платен годишен отпуск при намален работен ден?

В Кодекса на труда е определено, че за една календарна година трудов стаж се полагат минимум 20 работни дни платен годишен отпуск. Съответно при намален работен ден от 4 и повече часа се полагат 20 работни дни, а за по-малко часове – пропорционално на отработеното време, като броят им е както следва:
• При 1 час/ден – 2,5 дни/година;
• При 2 часа/ден – 5 дни/година;
• При 3 часа/ден – 7,5 дни/година;

Как се подава корекция на декларация обр. 1, когато имаме служител на повече от един договор в една фирма?

В посочения случай, когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни

Как се прави корекция на подаден вече болничен към нои?

В практиката често възникват случаи, при които връщат от НОИ вече подадени удостоверения Приложение 9 за болнични, които трябва да се подадат отново с код корекция.

Как се постъпва, когато за едно и също лице са издадени болнични с дати, които се застъпват?

По долу с примери са илюстрирани случаи, когато за едно и също лице са издадени болнични със застъпващи се дати, като в Пример 1 е описан случаят, когато и за двата болнични листа не е подадено удостоверение Приложение 9 в НОИ, а в Пример 2 е описан случаят, когато за първия болничен е подадено удостоверението, а за втория не е.